Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Hadeland gjeterhundlag?

Send en mail, melding eller ring Vibeke
vibeke.weid.heggeli@gmail.com / 977 56 207

Kontingenten for 2018 er satt til 200kr