Prøvereglement

Revidert mai 2018

Det nye regelverket for gjeterhundprøver 2018 er nå endelig godkjent og ligger ute. Det er gjort noen endringer i forhold til klasse 1 og Norgesserien ellers er resterende endringer mindre rettelser som følge av vedtak.

Regler for gjeterhundprøver revideres årlig av gjeterhundrådet. Dommerutvalget og prøvenemnda går gjennom reglene på slutten av hver sesong og gjør eventuelle endringer i forhold til vedtak gjort. Dommersamlingen har også mulighet til å komme med innspill på reglementet. Det er til syvende og sist Styret i Norsk Sau og Geit som godkjenner reglene for gjeterhundprøver.

Det er i hovedsak i klasse 1 det er gjort større endringer.

Prøvereglement for gjeterhundprøver_revidert 2018